เราเชี่ยวชาญการออกแบบ และวางระบบบำบัดมลพิษในอากาศ

มลพิษทางอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ต่อความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต และต่อสภาพแวดล้อม วิธีควบคุมมลพิษที่ดีที่สุดคือ การบำบัดมลพิษที่แหล่งกำเนิด

ติดต่อเรา

Products & Services

Air Pollution Control Systemระบบบำบัดมลพิษในอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Duct Design

รายละเอียดเพิ่มเติม

Ventilation Systemระบบระบายอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pneumatic Conveying Systemระบบลำเลียงด้วยลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Parts & Accessories

Services & Maintenance

เราให้บริการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ตรวจวิเคราะห์อากาศ

ตรวจเช็ค และซ่อมพัดลม Blower

ตรวจสอบ และทำความสะอาด ระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม
เราติดตั้ง
มากกว่า

500

โครงการ
ทีมวิศวกร
มากกว่า

20

คน
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
มากกว่า

100

คน

ลูกค้าที่ไว้วางใจ Thai Engineering Design

เราให้บริการด้วยประสบการณ์มากกว่า 27 ปี ในอุตสาหกรรม

ABOUT US

นับเป็นเวลามากกว่า 27 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินงานธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบ ระบบบำบัดมลพิษในอุตสาหกรรม กระบวนการ การผลิตที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เขม่าควัน กลิ่น และไอน้ำมัน ควบคุมมลพิษทางอากาศ

Exclusive updates about our products and services:

Subscription Form